Ångest och oro – ett onödigt ont.

Ångest – många lider, i onödan.

Den hemska upplevelsen av ångest kan vara extremt destruktiv för många delar av ens liv, och det kan kännas svårt att tala om den. När man mår som sämst känns det omöjligt att göra något alls, och när man mår lite bättre så vill man inte tänka på det. Helt rimligt. Men om man lider av ångest, så är det viktigt att ta hjälp! Det finns flera sätt att få hjälp att komma ur lidandet – först och främst KBT.  

Jag har lång erfarenhet som psykolog (både med KBT och CFT individuellt och i grupp) och vill gärna göra allt jag kan för att hjälpa den som har det jobbigt.  

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) är det som fungerar för flest mot alla typer av ångest. Detta betyder inte att KBT hjälper för precis alla – men det är den behandling som troligast hjälper. KBT hjälper människor att förändra sina liv. 
    vv
  • Om låg självkänsla, självkritik eller en känsla av skam eller skuld är en del av bekymren – då är Compassion Focused Therapy (CFT) att rekommendera. CFT handlar om att bygga lugn, trygghet och ett sätt att se på dig själv och omvärlden med medkänsla. Alla människor är värda att må OK.
    vv
  • En uppskattad variant är också att ingå i en grupp som ger och får tillsammans, i en grupp välvilliga medlemmar. Grupparbetet baseras på systemcentrerat arbete (SCT), KBT och CFT. Välkommen in i gruppen.

Mer om KBT

Mer om CFT

Boka ett samtal

Vad är ångest egentligen? 

Ångest är en intensiv upplevelse av obehag och oro som känns i kroppen. Ångest beskrivs ibland som att vara extremt rädd, utan att veta varför man är så rädd. Och man vet ofta inte hur man ska komma ur det. En hemsk upplevelse som ibland kan närma sig panik. 

En fungerande anpassning – för en annan miljö

Från början är ångest, oro och stress en typ av kamp/flykt-funktioner som har hjälpt oss, genom årtusendena, att undvika faror. De individer som var ”oroliga och rädda av sig” klarade sig bättre på savannen i Afrika för hundra tusen år sedan… Men numera är vi sällan i direkt livsfara på det sättet, och våra urgamla kamp/flykt-instinkter ställer till det för många av oss.

Man kan till exempel uppleva, till synes oförklarligt:
– ett tryck över bröstet och att hjärtat bultar extra hårt
– att bli torr i munnen
– en klump i magen
– en känsla av overklighet
– eller känna sig yr eller svag
– att det är svårt att tänka eller lita på sina egna tankar

Det är viktigt att förstå att man inte behöver lida så illa – framför allt KBT har visat sig hjälpa många. Om man lider av ångest bör man ta hjälp!

Anhöriga kan hjälpa till.

Om någon nära en lider av ångest, bör man först och främst uppmuntra sin medmänniska att ta hjälp!

Anhöriga kan hjälpa till genom att: 

• Acceptera att ångesten finns, för det gör den.
• Komma ihåg att man är anhörig, inte behandlare. Och ta hjälp.
• Ha så mycket tålamod man kan. Lyssna, bekräfta.
• Hjälpa hen att fokusera på annat ibland – göra något trevligt, prata om annat. Eller bara vara där.
• Säg ifrån när man inte kan hjälpa till. Ta hjälp istället.
• Hjälpa till att hantera / konfrontera obehag.
• Ta hand om sig själv – annars kan man kanske inte hjälpa till alls.

Mer om CFT

Boka ett samtal

Mer om KBT

Olika typer av ångest och oro.

Ångest är vanligt – under att år upplever uppåt 20% av befolkningen någon form av ångest.

Här följer en kort beskrivning av några olika typer av ångest. Man kan ha en eller flera, och man måste inte ha fått en diagnos för att lida av ångest. Alla typer av ångest går att hantera med rätt hjälp. 

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) kännetecknas av långa perioder av intensiv oro. Till skillnad från exempelvis specifika fobier, så är GAD mer av en generell ångest som kan uppstå när som helst.

Social Ångest (Social fobi)

En person som har social ångest känner en stark och intensiv rädsla inför sociala situationer.

Agorafobi

Agorafobi (även kallad torgskräck) är en stark ångest förknippad med offentliga platser. Detta leder till att man undviker allt fler platser med många människor.

Panikångest

En person som lider av panikångest, även kallat paniksyndrom, upplever återkommande panikattacker. En panikattack är en extremt intensiv känsla av oro och rädsla som uppstår plötsligt och som kan pågå i alltifrån några minuter upp till någon halvtimme. Även om attackerna går över så är rädslan för fler attacker enormt obehaglig.

Specifika fobier

En fobi är en intensiv rädsla för någonting som egentligen inte utgör någon verklig fara. Vanliga fobier är araknofobi (rädsla för spindlar), mysofobi (rädsla för smuts eller bakterier), emetofobi (rädsla för kräkningar) och akrofobi (rädsla för höjder).

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom, även kallat OCD (från engelskans Obsessive Compulsive Disorder) kännetecknas av återkommande och repetitiva tankar och ritualer. Man skiljer ofta på tvångstankar (återkommande tankar som man inte kan släppa) och tvångsbeteenden (ritualer och beteenden som man inte kan sluta göra).

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en ångestproblematik som kan uppstå hos personer som varit med om en obehaglig upplevelse. Detta kan antingen vara en enskild händelse, som en svår olycka eller ett övergrepp, eller händelser som pågått under en längre period.

Andra vanliga typer av ångest

Utöver dessa kan man uppleva en eller flera andra typer av ångest som dock inte har egna diagnoser: Existentiell ångest, Dödsångest, Hälsoångest (Hypokondri), Prestationsångest, med flera

Behandlingsbart med KBT

KBT är den metod som har bäst forskningsstöd mot alla typer av ångest.