Radikal balans!

Det är dags nu.

 • Du vet redan. Du VET redan massor om vad som vore bra för dig.
 • Du har bara inte riktigt… kommit loss ännu.
 • Du vet att du verkligen borde ge sjutton i vissa saker (passiv disciplin)
 • … och du vet att du absolut mår bra av vissa saker (aktiv disciplin)
 • Det kommer att ta emot – men belöningen är enorm!
 • Du kan få tillgång till dina resurser och en helt annan energi.

Radikal Balans handlar om att fatta ett av ditt livs viktigaste beslut, med ny beslutsamhet, och att skapa de strukturer och hjälpmedel som gör att du äntligen kommer att börja leva ett liv i bättre balans.

Vi börjar försiktigt men målmedvetet – DU KAN GÖRA DETTA!

Hur går Radikal Balans till?

 • Vi gör en analys av din situation, sätter mål och skriver ett kontrakt på att du faktiskt tänker göra detta nu.
 • Vi formulerar en plan för förändring: oftast 5-20 träffar á 50 minuter.
 • Vi strävar efter just din kombination av det du mår bra av och att undvika det andra.
 • Halvtidscheck – är vi närmare målet, eller ska vi kursändra?
 • Vi avslutar med en insats för att hantera eventuella bakslag.
 • Ett uppföljningssamtal sex månader efter avslut bokas in redan under programmet.

Ett naturligare liv.

 • Detta handlar INTE om att komma i superform med före- och efter-bilder, sixpacks etc. Detta är inte en kampanj – detta är ditt nya liv.
 • Du kan helt enkelt MÅ bättre. Känslan att vara du kan vara skönare.
 • Förutom de allmänna faktorerna, som är giltiga för alla:
  – God sömn, bra kost, mycket rörelse, lagom utmaning, lagom variation, givande relationer…
 • … kan vi också finna de saker som gör just dig stimulerad, lugn, stark – Vare sig det är musik, humor, tjeckisk film, vandring i storstäder, lindyhop, segling, kyrkan, föreningen… 

Ta kontakt

Boka ett samtal