Depression

Man KAN komma ur depression.

När man mår som sämst kan det kännas omöjligt att göra något alls, och när man mår lite bättre så har man annat att tänka på. Helt rimligt. Men om man lider av depression och inte klarar situationen själv, så är det viktigt att ta hjälp! Det GÅR att ta sig upp, och det finns flera sätt att få hjälp – först och främst KBT. 

KBT hjälper oftast mot depression.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara det som hjälper de flesta ur sin depression. Detta betyder inte att KBT hjälper för precis alla – men många tar sig ur sin depression med hjälp av KBT.
  mm
 • KBT hjälper människor att förändra sina liv och bygga nya beteende- och tankemönster som gör att livet återfår sin färg och mening.

CFT, Radikal Balans, grupper. 

 • Om låg självkänsla eller en känsla av skam, skuld eller värdelöshet är en central del av bekymren – då är Compassion Focused Therapy (CFT) den metod som hjälper bäst. CFT sägs ibland vara en del av KBT, och handlar om att bygga lugn, trygghet och bfriande ett sätt att se på sig själv och omvärlden med medkänsla. Alla som har det jobbigt är värda att må bättre.
  mm
 • Om man är motiverad kan Radikal Balans vara mycket effektivt mot depression. Radikal Balans handlar om att äntligen ta tag i sig själv på det sätt som man egentligen redan vet att man borde – det har mer med livsstil att göra än egentlig psykoterapi.  Är du redo?
  mm
 • En uppskattad variant är också att ingå i en grupp som ger och får tillsammans, i en grupp välvilliga medlemmar. Även grupperna bygger på KBT och delvis CFT.  Välkommen in i gruppen.

Mer om KBT

Mer om CFT

Boka ett samtal

Ta kontakt

Lite mer om depression.

Depression kännetecknas ofta av vad man inte upplever -det beskrivs som brist på energi, lust, driv, ork, mening.. en handikappande känsla av omöjlighet. En del upplever skam och det kan kännas svårt att tala om sin depression.

Ungefär 20 % av alla kvinnor och 10 % av alla män upplever en depression som kräver behandling, någon gång i livet. Hundratusentals i Sverige har just nu en depression – och de flesta söker inte hjälp förrän situationen blivit ohållbar. Uppmaningen till den som är deprimerad, är att söka hjälp hellre tidigt än sent. De flesta tar sig till slut ur sin depression, men kan behöva hjälp (exempelvis KBT).

Några symtom på depression:

 • Minskat intresse eller glädje vid vardagliga aktiviteter och nöjen.
 • Minskad energi, trötthet, tröghet.
 • Nedsatt aptit/viktminskning eller ökad aptit/viktökning (tröstätande).
 • Minskad sexuell lust.
 • Påverkad sömn.
 • Självförminskande tankar, överdriven känsla av skuld eller skam.
 • Negativa tolkningar av till synes neutrala händelser.
 • Nedsatt koncentrationsförmåga, långsam tankegång, obeslutsamhet.
 • Återkommande tankar kring att det inte kommer att bli bättre.
 • Återkommande tankar om döden, självmordstankar.

Mer om depression (Vårdguiden)

Det är viktigt att förstå att man inte behöver lida så illa – framför allt KBT har visat sig hjälpa många. Ta hjälp! 

Anhöriga kan hjälpa till.

Om någon nära en lider av depression, så bör man först och främst uppmuntra sin medmänniska att ta hjälp!

Anhöriga kan hjälpa till genom att:

• Acceptera att depressionen finns, för det gör den.
• Inte säga ”ryck upp dig!” – om det var möjligt så skulle det skett.
• Komma ihåg att man är anhörig, inte behandlare. Ta hjälp.
• Ha så mycket tålamod man kan. Fortsätt hålla kontakten!
• Bekräfta upplevelsen, att det är jobbigt, men inte att allt är kört.
• Säga att man vill att hen ska vara med, även om det inte verkar så.
• Hjälpa hen att aktivera sig ibland – gå en promenad tillsammans!
• Ta hand om dig själv – annars kan man kanske inte hjälpa till alls.