Grupper – att ge och att få

Hur fungerar grupper?

 • Jag leder grupper där man drar nytta av att vara fler som känner igen sig och stöttar varann. 
 • Jag håller i gruppen och ser till att alla är trygga och får komma till tals. 
 • Man måste inte, men uppmuntras att delta. 
 • Gruppen är stabil, så det inte kommer och går medlemmar – alla är med varje gång. 
 • Gruppen är 4-6 personer och ses 8-15 gånger.

Gruppteman

Grupperna kan handla om ganska specifika teman, eller så är de rätt så breda. Här är ett par exempel på teman:

 • Oro och stress på jobbet
 • Oro, ångest, panik
 • Relationer – grupp för individer
 • Relationer – grupp för par
 • Svåra stunder – sorg, kris, separation
 • Depression, motivation
 • Utmattning
 • Glädje! 
 • Hälsa, balans
 • Grupp för män

Om att gå i en grupp

 • Man måste göra förändringar för att förvänta sig att må annorlunda.
 • Gruppens medlemmar är där både för att jobba med något för egen del – och för att bidra till andras arbete. Vi ger och får.
 • In- och utcheckning och gemensamma spelregler gör att gruppen känns trygg och värdefull.
 • Gruppen utvecklas till en värdefull stödfunktion och bollplank – många grupper fortsätter att träffas efter avslut.
 • Gruppens medlemmar har mitt, och varandras, stöd och respekt för att alla gör sitt bästa. Vi hjälps åt som ett team.
 • Sekretessen är viktig! Vi går in i gruppen med vetskapen att allt som kommer fram i gruppen stannar i gruppen.  

 • Våra möten sker i lugna, privata lokaler på Olaigatan i Örebro.

Vill du höra till en grupp?

Om du är intresserad av att vara medlem i en grupp så kan vi träffas och prata om hur gruppen skulle kunna bidra till förändring för dig.

Hör av dig genom att klicka här. – Välkommen! 

Ta kontakt

Ta kontakt