CFT

 

Compassion-fokuserad terapi

 • Compassion-fokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi där man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar.
 • I terapin tränar man bland annat upp ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring.
 • Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla. Men CFT passar egentligen alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående.
 • Metoden kan vara extra hjälpsam om du:
  – har låg självkänsla, tendens att döma dig själv hårt
  – upplever mycket ångest, oro
  – är kritisk mot dig själv eller andra,
  – har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem,
  – har höga prestationskrav.

..

Ta kontakt

Boka ett samtal

Hur går CFT till?

 • Vi gör en analys av din situation, sätter mål och formulerar en plan för förändring: oftast 5-20 träffar á 50 minuter.
 • Även i CFT är hemuppgifter en viktig del.
 • Efter att ha gjort en analys av beteendemönster och hur de härstammar från tidigare upplevelser, bygger vi nya beteenden som fördjupar relationer med andra – och dig själv.
 • Ett uppföljningssamtal sex månader efter avslut bokas in redan under programmet.
 • Målet är att utveckla en del av sig själv som man har med sig ut i livet. I CFT vill man åstadkomma långsiktigt förändring och inte enbart symptomlindring.
 • Varje människa är unik, men välkända principer och metoder från KBT och CFT vägleder det gemensamma arbetet.

 Compassion is the courage to descend into the reality of human experience.

– Paul Gilbert