Psykoterapi

 • Psykoterapi är läkande samtal som hjälper människor att må bättre och hantera motgångar.

 • Någon form av förändring ska till – psykoterapi hjälper människor att reda ut VAD och HUR de ska göra annorlunda.

 • Ibland kan psykoterapi handla om att lära sig hantera och leva med något som man inte KAN förändra.
 • Jag arbetar med fem olika varianter av psykoterapi – De fem varianterna har en hel del gemensamt men fokuserar lite olika. Läs mer här nedan..

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Compassion-fokuserad terapi (CFT) 

Radikal Balans

Grupper

Parterapi

Psykoterapi

Så här går det till.

 • Samtalen äger rum i lugna, privata lokaler på Olaigatan i Örebro.
 • Psykologsekretess gäller vid samtliga kontakter.
 • Man måste göra förändringar för att förvänta sig att må annorlunda.
 • Vi hjälps åt att komma fram till vad och hur som ska göras annorlunda, men klienten är den som gör själva förändringarna.
 • Klienten har mitt stöd och min respekt för att hen gör sitt bästa för att förbättra sin situation.
 • Vi hjälps åt som ett team – om vi båda tror att det vore hjälpsamt så tar vi in en anhörig eller kollega för att skapa förutsättningar för förändring.

Verksamheten fortsätter – i Corona-anpassat format. 

Mottagningen är öppen för samtal för individer och par som vanligt. Vi erbjuder både fysiska möten, telefonsamtal och samtal på video. 

Gruppaktiviteter, föreläsningar och seminarier är i vissa fall ersatta av videomöten. Om du undrar kring ett arrangemang, hör av dig här.  

Vi följer de aktuella rekommendationerna noggrant. Mer info och generella råd här nedan.

Ta kontakt eller boka ett samtal direkt.

Psykoterapi – ta kontakt

 • Jag vill gärna hjälpa den som mår sämre än vanligt. Det är mitt jobb och mitt kall. Men den som vill få till en förändring måste höra av sig för att vi ska kunna börja.

Ta kontakt

Boka ett samtal direkt

Utbildningsterapi för psykologstudenter

 • Jag tar mig ofta an psykologstudenter som går i psykoterapi som en del av sin utbildning.
 • Om du är psykologstudent och behöver utbildningsterapi, hör av dig så träffas vi och kommer överens om en lösning.

Handledning, coaching för behandlare

 • Jag handleder emellanåt psykologer, kuratorer mfl i deras arbete med klienter – både individuellt och i grupp.
 • (Emellanåt kan jag inte låta bli att också komma in på hur samspelet fungerar i gruppen. Ränderna går aldrig ur om man också är  organisationspsykolog.) 
 • Om du är psykolog, kurator eller hör till en grupp som kan må gott av handledning, hör av dig så träffas vi och kommer överens om en lösning.

Ta kontakt

Boka ett samtal direkt