Mänsklig Hållbarhet inom organisationer

Sänk personalomsättning och sjukskrivning. Öka både trivsel, trygghet och produktivitet. 

Ett helhetskoncept, i samarbete med ledande aktörer.  

Mer om hållbara organisationer

Mänskligt Ledarskap

Ledarprogram som bygger på forskning och erfarenhet kring vad som faktiskt leder till hållbar produktivitet och arbetsglädje.

Teoretisk förståelse, personlig utveckling, tillämpning i er verklighet, kulturförändring.

Mer om mänskligt ledarskap

Individuell hållbarhet

Balansen mellan ansträngning och återhämtning – så svår att bibehålla när trycket kan kännas enormt…

Det är inte omöjligt – tvärtom! Det är fullt möjligt att både få mer gjort (så alla blir nöjda), och håla över tid och till och med trivas. Lösningen ser dock inte ut som man tror.

Mer om stress och hållbarhet