Mänskligt ledarskap

Mänskligt Ledarskap – på fem nivåer

I ett utvecklingsprogram bör att alla dessa fem nivåer av utveckling och lärande finnas med: 

Teoretisk förståelse – med målet att förstå ett fenomen.

Personlig reflektion – med målet att löpande reflektera.

Träning i grupp – Ett lekfullt lärande tillsammans.

Tillämpning / samspel – Det nya får genomslag i din verklighet!

Kulturförändring – Utbilda, tillämpa, utveckla din organisation!

Mänskligt Ledarskap – fyra grundpelare

De fyra pelarna som utgör grunden för att funktionell utveckling av ledare ska kunna ske. 

Sund Grund – Vi etablerar förutsättningarna för utveckling. 

Kommunikation och gruppdynamik – Att förstå individ och grupp…!

Hållbar produktivitet – En mänskligt hållbar grupp som levererar.

Självkorrigerande system – Bygga vidare, hantera bakslag och utvecklas!

Mänskligt ledarskap – exempelprogram

Utifrån de fem nivåerna av utveckling, och med de fyra grundpelarna, presenteras här ett generellt exempel på hur ett ledarprogram kan se ut. Det är ett krävande program på åtta heldagar, där deltagarna förväntas avsätta tid och energi för sitt ledarprogram.

Ladda gärna ner PDF-filen här intill.

Maila mig om Mänskligt Ledarskap