En kort ingress… som första del av texten…

Här är själva texten. Den är kort.